Fíkoviny

Vaše okno do světa celebrit

Které auto je největší? U této iluze nám mozek dává nesprávné informace

Na internetu se objevil optický klam, který opět dokazuje, že naše vnímání reality je mnohem křehčí, než bychom si někdy chtěli připustit.

Video ukazuje obrázek tří aut jedoucích do kopce a klade divákovi jednoduchou otázku: které z vozidel je největší? Na první pohled se to zdá být zřejmé. Auto na vrcholu kopce vypadá jasně větší než zbylá dvě, ale při bližším pohledu se ukáže, že věci nejsou tak jednoznačné, jak se na první pohled zdají.

@beatonthebeeb #opticalillusion #opticalillusions #mindgame #mindgames #perspectiveiskey ♬ HEART – Pistol Shrimp

Jak je vysvětleno ve videu, ve skutečnosti jsou všechna tři auta stejně velká, ale protože přirozeně předpokládáme, že to na vrcholu kopce je dál než ostatní, náš mozek ho automaticky zvětší, aby obrázek „dával smysl“.

A pokud jste i po tom všem stále skeptičtí, video jde ještě o krok dál, odstraní pozadí a umístí vozidla vedle sebe, aby dokázalo, že nejenže jsou stejná, ale že jsou to dokonce úplně stejná auta.

Zdroj: fakulteti.mk

Napsat komentář