Opravdu věříte tomu, co slyšíte? McGurkův efekt vás přinutí pochybovat

McGurkův efekt je crossmodální efekt a iluze, která vzniká v důsledku protichůdných informací přicházejících z různých smyslů, konkrétně zraku a sluchu.

Tento efekt objevili Harry McGurk a John MacDonald a byl publikován v časopise Nature v roce 1976. Iluzi lze pozorovat, když je člověk požádán, aby sledoval video s pohyby rtů a zároveň poslouchal zvuky, které zřejmě pronáší stejná osoba, jejíž pohyby rtů sleduje.

Pokud se pohyby rtů a zvuky neshodují – například pokud pohyby rtů naznačují zvuk „ba-ba“, zatímco sluchová informace zní „ga-ga“, člověk obvykle zažije iluzorní třetí zvuk – například „da-da“.

McGurk a MacDonald předpokládají, že tento efekt je způsoben tím, že se mozek snaží informaci „co nejlépe odhadnout“, protože informace, které přicházejí z různých smyslů, jsou protichůdné. Uvádí se, že tento efekt je zvláště výrazný, když je kvalita sluchových informací nízká, v takovém případě vizuální informace převažují nad sluchovými.

Zdroj: frontiersin.org