Fíkoviny

Vaše okno do světa celebrit

Aristotelova hmatová iluze: Překřižte prsty a vyzkoušejte si to sami!

Překřižte prsty a vnitřní stranou zkřížených prstů se dotkněte malého kulatého předmětu, například mraženého hrášku nebo kuličky. Měli byste mít pocit, že se vaše prsty dotýkají dvou předmětů, nikoli jednoho.

Není příliš obvyklé, abychom si zkřížili prsty a pak se mezi nimi dotýkali předmětů. Efekt, který vyvolává pocit dotknutí se dvou předmětů, je způsoben tím, že náš mozek není zvyklý přijímat za těchto okolností hmatové informace.

Když se vašich prstů dotkne kulatý předmět, který je uprostřed vašich dvou zkřížených prstů, dotkne se „vnějších“ stran obou vašich prstů. Předpokládejme, že to zkoušíte pravou rukou. Stane se to, že levá strana vašeho ukazováčku se dotkne předmětu a pravá strana vašeho prostředníčku se dotkne předmětu.

Když se něco takového děje za normálních okolností, tj. když nemáte zkřížené prsty, jste obvykle v kontaktu se dvěma předměty. Jeden se dotýká vašeho ukazováčku zleva a druhý se dotýká vašeho prostředníčku zleva. Když tedy máte zkřížené prsty, váš mozek „předpokládá“, že se děje to samé, a proto vytváří nepřesný zážitek, že se vašich prstů dotýkají dva předměty.

Nazývá se to Aristotelova iluze, protože ji poprvé zaznamenal starořecký filozof Aristoteles. Přestože se nazývá iluzí, můžeme si myslet, že se ve skutečnosti jedná o halucinaci. V případě iluze člověk vnímá vnější objekt, ale nesprávně vnímá některé jeho vlastnosti. V případech halucinace má člověk vjemovou zkušenost s objektem, který neexistuje. Zde by se dalo tvrdit, že vnímáme druhý objekt, který ve skutečnosti neexistuje, a proto se dá předpokládat, že se jedná o projev halucinace.

Zdroj: philosophyofbrains.com

Napsat komentář