Fíkoviny

Vaše okno do světa celebrit

Pokud na tomto obrázku vidíte spirálu, váš mozek vás oklamal

Máme sice rádi dobré optické iluze, ale některé z nich by měly být opatřeny zdravotním varováním. Z této iluze, která se v současné době šíří, bolí hlava, zejména pokud se pokusíte spočítat, kolik kruhů zobrazuje.

Optická iluze, která se stala populární na Imguru a dalších platformách, zobrazuje něco, co vypadá jako spirála nebo řada vzájemně propojených kruhů či překrývajících se kružnic. Ale bohužel, i když to tak možná vidíme, náš mozek nás klame. Obrázek ve skutečnosti ukazuje řadu samostatných soustředných kruhů – ale dokážete spočítat, kolik jich je? Jen vás varujeme, že pokus o to může vyvolat vážnou nevolnost.

Obrázek pochází z akademického článku z roku 2002 s názvem „Shifts of Edges and Deformations of Patterns“, jehož autory jsou Baingio Pinna a Richard L. Gregory. Obrázek nazvaný Pinna’s Illusory Intertwining Effect vypadá jako pokřivená spirála složená z černých a bílých čtverců na šedém pozadí, ale ve skutečnosti se skládá ze soustředných kruhů.

K omylu dochází proto, že náš zrakový systém přijímá protichůdné podněty, některé nám říkají „kruh“ a jiné „spirála“. Zatímco čtverce tvoří kruhy, jejich sklon odpovídá tomu, co očekáváme od spirály. Tváří v tvář tomuto rozporu v našem periferním vidění vítězí podnět „spirála“, protože nedokážeme sledovat všechny vizuální detaily. Mozek se rozhoduje pro 3D interpretaci, protože právě pro takový druh scény se vyvinul.

Když obrázek překryjeme barevnými kroužky, usnadníme tím jeho oddělení a identifikaci. To by vám mělo, pokud ještě nemáte migrénu, umožnit identifikovat pět soustředných kruhů v tomto optickém klamu.

Zdroj: creativebloq.com

Napsat komentář