Fíkoviny

Vaše okno do světa celebrit

Tento ohromující optický klam dokazuje, že ne vždy můžeme věřit vlastním očím

Tento optický klam zobrazuje řadu barevných očních bulv uspořádaných do pěti sloupců. Každá ze tří očních bulv v každém sloupci se zdá být jiné barvy. Ale bohužel nám bylo řečeno, že tomu tak není. Jste zmateni? My také.

Optický klam zobrazuje řadu očí uspořádaných do pěti sloupců, z nichž každý má tři řady, jejichž popředí tvoří barevné pruhy. A navzdory zdání se dozvídáme, že tři oči v každém sloupci jsou identické kopie – všechny mají stejnou barvu. Rozdílně vypadají pouze díky barvě čar.

Tento optický klam je verzí takzvaného Munker-Whiteova optického klamu, který je založen na jevu zvaném Bezoldův efekt. Německý profesor meteorologie Wilhelm von Bezold (1837-1907) si všiml, že naše vnímání barev může být zkresleno sousedními barvami.

Pokud se na iluzi podíváte pozorně, uvidíte, že přes každou ze tří řad vedou různé barevné čáry. Ty mají za následek obarvení jednotlivých kruhů. Modré, zelené a červené pruhy ovlivňují vnímání barvy různým způsobem, což vede ke zdánlivým změnám barev.

Vědci si nejsou zcela jisti, co přesně se v mozku děje (nebo kde se to děje), aby to způsobilo tento efekt. Někteří se domnívají, že k iluzi dochází v počáteční fázi zpracování zraku, kdy světlo poprvé dopadá na sítnici, ale jiní si myslí, že k Bezoldovu efektu dochází později, když mozek zpracovává přijatá data. Ať tak či onak, jde o další mysl ohromující iluzi, která otevírá otázky o tom, jak vnímáme barvy.

Zdroj: creativebloq.com

Napsat komentář