Fíkoviny

Vaše okno do světa celebrit

Vidíte jen černobílé klikaté pruhy? Zkuste najít ukryté zvíře!

Optické iluze jsou oblíbené mezi řešiteli hlavolamů, protože představují úžasnou formu cvičení mozku. Způsob, jakým se v obraze skrývají věci, které odvádějí pozornost, ačkoli se v něm nacházejí, je zábavný.

Zatímco některé optické iluze pomáhají odhalit naše skryté osobnostní rysy, jiné spíše měří naše pozorovací schopnosti a úroveň intelektu. Jedna taková optická iluze se objevila na internetu, kde lidé musí najít pandu skrytou za černobílými pruhy.

Obrázek je zábavným optickým klamem, který by v případě, že je nehybný, neodhalil nic kromě černobílých klikatých pruhů. Jakmile však začnete obrázek posouvat shora dolů nebo naopak, nebo dokonce do stran, začne být skrytý prvek zřetelnější. Zvíře se divákům pomalu odhaluje a oni si nakonec uvědomí, že ho měli celou dobu před očima. Stačilo, aby se na obrázek podívali chytřejším způsobem.

Zvíře, které se odhalí, je panda. Protože panda má také černobílou barvu, stejně jako pruhy na obrázku, je obtížné je na nehybném snímku rozlišit. Panda je navržena tak, aby se gradace jejích barev příliš nelišila od pruhů. To činí optický klam obtížně řešitelným. Přestože na vyřešení iluze není stanoven žádný časový limit, většina diváků pandu neidentifikuje, protože klíčem k jejímu vyřešení je pohybovat obrázkem.

Pokud patříte k těm, kteří pandu spatřili během prvních několika sekund, možná patříte mezi ty bystřejší lidi na planetě. Jakmile totiž začnete s obrázkem pohybovat libovolným směrem, pruhy začnou splývat jeden v druhý a panda se stane lépe rozeznatelnou.

Zdroj: news18.com

Napsat komentář