Fíkoviny

Vaše okno do světa celebrit

Vidíte něco, co už před vámi dávno není? Seznamte se s afterimage

Zážitek, který se nazývá afterimage, je způsoben dříve viděným podnětem, i když tento podnět již není přítomen.

Pozitivní afterimage mají stejnou barvu jako dříve viděný podnět. Často se objevují, když neexistuje žádný podnět – například proto, že zhasla světla, nebo proto, že máte zavřené oči a ruce před nimi, abyste zablokovali veškeré světlo. Tyto situace nastávají, když některé buňky (čípky) na sítnici ještě chvíli po stimulaci vysílají signály do mozku. Může k nim však dojít i za jiných podmínek, například při zobrazení již dříve viděného obrysu tvaru, jako je tomu u iluze barevné holubice.

Vyzkoušejte si to

Postavte se před zdroj světla, jako je okno, lampa nebo jasná obrazovka počítače. Zavřete oči a zakryjte si je rukama asi na třicet sekund, aby se vaše oči přizpůsobily tmě. Velmi krátce dejte ruce pryč a asi na půl sekundy oči otevřete, abyste viděli, co je před vámi. Rychle oči opět zavřete a zakryjte.

Po opětovném zavření a zakrytí očí byste měli pokračovat ve vnímání pohledu do okna, lampy nebo na obrazovku počítače, který pravděpodobně rychle zmizí. Jedná se o pozitivní afterimage. Zpočátku vnímáte stejné barvy jako při otevřených očích. Někdy jsou pozitivní afterimage rychle nahrazeny negativními, které budou mít jinou (doplňkovou) barvu.

Zdroj: sciphile.org

Napsat komentář